Các diễn biến chính của vụ án Hồ Duy Hải (liên tục cập nhật)

Trần  Hà Linh – Để thuận tiện cho việc theo dõi các diễn biến của vụ án Hồ Duy Hải, Luật Khoa tạp chí sẽ liên tục cập nhật các diễn biến của vụ án tại bài viết này. Các diễn biến được cập nhật có thể là diễn biến mới xảy ra hoặc diễn biến … Continue reading Các diễn biến chính của vụ án Hồ Duy Hải (liên tục cập nhật)