Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Thời sự

Luật Khoa công bố chương trình tài trợ nghiên cứu

Published

on

Quỹ Nghiên Cứu Luật Khoa (QNCLK) là một quỹ tài trợ nghiên cứu phi chính phủ tập trung vào các vấn đề luật học, do Luật Khoa tạp chí thành lập và điều hành.  Năm 2015 là năm đầu tiên QNCLK công bố chương trình tài trợ nghiên cứu, với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu luật học, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền, triết học pháp lý và pháp chế sử.

Tải về: Chương trình Tài trợ Nghiên cứu Luật học 2015 (PDF)

Đối tượng tham gia

Đối tượng được tài trợ dự án nghiên cứu là các cá nhân và nhóm nghiên cứu gồm những người đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên của các trường đại học luật trong và ngoài nước.

Đề tài nghiên cứu

Quỹ Nghiên Cứu Luật Khoa tài trợ cho các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực sau:

 • Quyền riêng tư
 • Quyền tự do lập hội
 • Quyền tự do biểu đạt
 • Quyền biểu tình
 • Quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và vấn đề quản lý trại giam
 • Quyền và vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự
 • Án tử hình
 • Tam quyền phân lập và tổ chức bộ máy nhà nước
 • Triết học pháp lý
 • Lịch sử pháp luật và hệ thống đào tạo luật tại Việt Nam trong các thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các đề tài khác cũng có thể được xem xét tài trợ.

Đề tài nghiên cứu có thể là nghiên cứu lý thuyết hoặc nghiên cứu điều tra xã hội học.

Mức tài trợ

600 USD / đề tài

Quy trình xét duyệt tài trợ và thực hiện đề tài

Nhận đơn

 • Từ ngày 18/10 đến hết ngày 15/11/2015.
 • Địa chỉ nộp đơn: editor@luatkhoa.org

Xét duyệt đơn

 • Từ ngày 16/11 đến hết ngày 30/11/2015.
 • Trong quá trình xét duyệt đơn, QNCLK có thể đề nghị người nộp đơn bổ sung thông tin thông qua email hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Thời gian công bố đề tài được tài trợ: 01/12/2015

Giải ngân kinh phí

 • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả xét duyệt, QNCLK sẽ giải ngân 60% kinh phí cho các dự án nghiên cứu.
 • Các dự án nghiên cứu nộp báo cáo tiến độ triển khai vào ngày 15/01/2016. QNCLK sẽ giải ngân 40% kinh phí còn lại trong vòng 01 tuần sau đó.
 • Thời hạn nộp kết quả nghiên cứu: 29/2/2016.

Công bố kết quả nghiên cứu

Tất cả các kết quả nghiên cứu đều được đăng tải trên Luật Khoa tạp chí tại địa chỉ luatkhoa.org.

Hình thức trình bày

 • Mỗi công trình có dung lượng tối thiểu 8.000 chữ, tối đa 12.000 chữ.
 • Kết quả nghiên cứu được trình bày theo chuẩn APA (tham khảo tại: http://goo.gl/l6Ko18).

Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký

Đơn đăng ký đề tài được các ứng viên tùy ý trình bày, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên người/nhóm nghiên cứu nộp đơn;
 • Tên đề tài và lý do lựa chọn đề tài;
 • Phạm vi nghiên cứu (phạm vi đối tượng, không gian và thời gian);
 • Phương pháp nghiên cứu;
 • Kế hoạch nghiên cứu.
 • Các nội dung chính của đề tài.

CV: CV tóm tắt của những người nộp đơn.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Quỹ Nghiên Cứu Luật Khoa

Email: editor@luatkhoa.org