Obama: Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh

Quyền con người không phải là mối đe doạ, mà là nền tảng cho sự phát triển – Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước hàng nghìn cử toạ tại Hà Nội sáng ngày 24/5/2016. Luật Khoa tạp chí xin đăng tải trích đoạn nói về nhân quyền trong bài phát biểu của ông … Continue reading Obama: Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh