Xã luận: Ông quận phó thượng tôn hay không thượng tôn pháp luật?

Ở nơi nào quy trình pháp luật bình thường không hiệu quả, người ta thường khao khát sự quyết liệt bất thường của lãnh đạo. Ông Đoàn Ngọc Hải giành được sự ủng hộ lớn của dư luận vì ông cho người ta tận mắt chứng kiến sự quyết liệt bất thường mà người ta … Continue reading Xã luận: Ông quận phó thượng tôn hay không thượng tôn pháp luật?