Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.

Công khai, thẳng thắn một cách chuẩn mực khoa học, và không cấm đoán. Đó là thái độ mà người Đức thế kỷ 21 đã chọn vào năm ngoái khi đối mặt với thực tế là cuốn hồi ký Mein Kampf của nhà độc tài phát-xít Adolf Hitler có thể được tự do xuất bản trở lại … Continue reading Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.