Chống nạn thu phí ở BOT Cai Lậy – mẫu mực về phản kháng dân sự phi bạo lực

6 điều chúng ta học được từ các tài xế ở Cai Lậy.