Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm

Tôi hoàn toàn không đồng ý lẫn không đồng tình với status của phóng viên Đào Tuấn về cô hoa hậu mới đăng quang H’Hen Niê. Tôi hoàn toàn ủng hộ dư luận phê phán Đào Tuấn và gây sức ép đối với báo Lao Động để xử lý Đào Tuấn. Tôi cũng sẽ hoàn … Continue reading Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm