Chính trị của địa danh: Tên đường, quyền lực và danh tính của cộng đồng

Cái tên được trân quý khi nó là văn hóa cộng đồng, thay vì là thứ chính trị áp đặt.