Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Tin Luật Khoa

Ra mắt Hồ sơ COVID-19 và dự án LIV Data

Published

on

Đồ họa: Luật Khoa.
Đồ họa: Luật Khoa.

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV), cơ quan chủ quản của Luật Khoa, đã thực hiện một dự án nhỏ trong suốt đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam vừa qua: giám sát những việc làm của chính quyền.

Vào lúc này, khi dịch đã vãn, LIV muốn giới thiệu một phần những dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được để phục vụ công chúng tại địa chỉ: data.liv.ngo/vi/covid-19

Hy vọng các dữ liệu này có thể giúp chúng ta không quên thảm cảnh mà mình đã phải trải qua và tránh cho lịch sử bị bôi xóa.

Hồ sơ COVID-19 này cũng là hồ sơ đầu tiên của một dự án mới của chúng tôi, LIV Data, có địa chỉ tại data.liv.ngo.

Với dự án này, LIV sẽ thu thập và hệ thống hóa dữ liệu về các vụ việc, sự kiện, vấn đề mà chúng tôi cho là quan trọng và có rủi ro cao sẽ bị xóa khỏi Internet vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do kiểm duyệt và kỹ thuật.