Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn

Thể chế đóng một vai trò then chốt.