Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us
Một hộ dân ở miền Trung sau trận bão tháng 11/2020. Ảnh: VOV. Một hộ dân ở miền Trung sau trận bão tháng 11/2020. Ảnh: VOV.

Chính trị

“Quan hệ” và chủ nghĩa thiên vị trong phân bổ nguồn cứu trợ sau thiên tai ở Việt Nam

Lượng hóa hiện tượng “một người làm quan, cả họ được nhờ”.

More Posts