Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Chuyên đề

Xây dựng khu du lịch tâm linh: Khi doanh nghiệp điều khiển chính quyền

Đất rừng thành đất biệt thự như thế nào khi qua tay các dự án du lịch tâm linh.