Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us
Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh gốc: VTV. Đồ họa: Luật Khoa.

Bầu cử

Chúng tôi phỏng vấn cử tri về gian lận bầu cử. Đây là những gì họ nói.

Phiếu không hợp lệ cũng thành hợp lệ.

More Posts