Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Lịch sử

Điểm qua một vài cuộc chiến xâm lược mà Liên Xô (và Nga) đã từng phát động

Liên Xô/ Nga có phải là một quốc gia “yêu hòa bình, ghét chiến tranh”? Lịch sử nói không.