Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Ngày này năm xưa

Mậu Thân: Kẻ thắng, người thua

Chỉ ít phút trước 3 giờ sáng ngày 31/1/1968, một tiểu đội du kích quân Việt Cộng đã kích nổ...

More Posts