Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Thăm dò – Chỉ số

Minh bạch ngân sách: Việt Nam kém hơn Campuchia và Zimbabwe

Trong các tranh luận liên quan đến việc Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất đánh thuế tài sản có...