Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Công pháp Quốc tế

“Tội ác chiến tranh” của Nga tại Ukraine: Ai có thẩm quyền xét xử?

Những nguyên tắc pháp lý và định chế quốc tế có thể đối phó với tội ác chiến tranh.

More Posts