Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Quốc tế

Loa phường ở Trung Quốc: Chết cùng Mao, sống lại với Tập

Vì sao Tập Cận Bình muốn khôi phục hệ thống loa phường ở Trung Quốc?