Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Quyền con người

Bạn đang bị giám sát: Điều gì xảy ra với thẻ căn cước gắn chip của bạn trong năm 2022?

Chính quyền đang âm thầm xây dựng hệ thống kiểm soát toàn dân bằng công nghệ.