Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Ảnh: Reuters. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Ảnh: Reuters.

Điểm tin

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bác bỏ khả năng điều tra Obama và Biden

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bác bỏ khả năng điều tra Obama và Biden Cập nhật lúc 18:00 – Giờ...

More Posts