Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us
Ảnh: alamy.com.

Văn hoá pháp lý

Đến 5 chỗ này, xin đừng tự ý chụp ảnh

Chuyện bệnh nhân phi công người Scotland từ chối chụp hình là một dịp văn hóa Việt Nam cọ xát...