Đây là trang lưu trữ của Luật Khoa và không còn được cập nhật.
Connect with us

Triết học

Cách nhìn của Khổng giáo về hôn nhân đồng giới

Khác với suy nghĩ của nhiều người, các học thuyết Nho giáo không trực tiếp chống hôn nhân đồng giới.

More Posts